top of page

NYHETER

 

Nordic Sound Folk Orchestra

Åpningskonserten på Førdefestivalen ble en suksess, og fikk masse gode ord. Vi i Gudbrandsdølenes spelmannslag gleder oss til ny konsert på Riksscenen i september!

Olov Johansson skriver på facebook: "Öppningskonsertern på Fördefestivalen. En fantastisk upplevelse att få spela ihop med en sån "spelmansstråkorkester" En orkester som spelade med en energi, rytmik, timing, intonation & sväng som jag aldrig tidigare har upplevt från en stråkorkester. "

"På opningskonserten var mange av Nordens beste folkemusikarar samla på ei og same scene. Med symfonisk kraft og styrke blei folkemusikken løfta opp på eit nytt nivå. Ein kunne kanskje tenkje at no har folkemusikarane teke i bruk symfoniske effektar og instrumentering for å skape meir seriøsitet og tyngde. Men det var ikkje det som skjedde. Dette var ikkje konstruert kunstmusikk, men rein folkemusisk urkraft arrangert og presentert på ein så profesjonell og kraftfull måte at alle som var i salen blei trefte av denne urkrafta og intuitivt skjøna at folkemusikken er alle musikkartars mor." /Firda

Det fins mye fine bilder på facebook, så se der!

bottom of page