Search
  • Mari

6'er til So is my love


Den klassiske cd-bloggen anmelder Ensemble 96 sin plate, og gir den en 6'er. "Samarbeidet mellom Ensemble 96 og Lindberg Lyd har her resultert i en av de flotteste korklangene jeg har opplevd gjennom høyttalerne. Du kommer ikke nærmere sangerne - uten å være midt blant dem!" skriver Trond Erikson. "Allerede etter åpningsakkorden i Martin Ødegaards «Love me» blir en slått av hvor fantastiske korets 24 stemmer blander seg i hverandre. Koret innehar også egenskapen til å formidle en glimrende diksjon, og når de musikalske fraser, linjer og klanger bygges på en en slik måte som dirigent Nina T. Karlsen gjør - så er dette blitt en særdeles flott innspilling."

Eller kjøp den på iTunes!

#Ensemble96 #LindbergLyd #MariSkeieLjones #Denklassiskecdbloggen

11 views
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

©2015  Foto: Ingvil Skeie Ljones